public

Wpływ masażu klasycznego na dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa

Masaż jest formą leczenia równą wiedzy medycznej. Wiesz, w jakim stopniu może Ci pomóc wyeliminować dolegliwości bólowe i zredukować stres oraz napięcie?

Ostatni post Jak dobrać obciążenia treningowe? przez Long Life Lounge public


W obecnych czasach różnego rodzaju schorzenia występujące w obrębie kręgosłupa stały się jedną z plag XXI wieku. Źródła literatury fachowej podają, że dolegliwości bólowe obejmują od 50 do 90% populacji, które prowadzą do zaburzeń motorycznych, braku możliwości wykonywania pracy zarobkowej oraz skłonności depresyjnych. Według badań bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym potwierdza około 80% społeczeństwa.

Masaż - jedna z najstarszych form terapeutycznych

Pojawił się on już w starożytności, a pochodzi z Indii oraz Chin, w których uchodził za naturalną metodę leczenia. W Polsce dzięki lekarzowi Izydorowi Zabłudowskiemu (1851-1906) masaż uznawano za formę leczenia równą wiedzy medycznej. W dzisiejszych czasach na rozwój masażu duży wpływ mają między innymi Adam Zborowski, Leszek Magiera i Tadeusz Kasperczyk. Masaż leczniczy uznawany jest za najlepszą formę masażu i wykorzystywany jest w medycynie, odnowie biologicznej czy rekreacji. Stał on się pierwowzorem dla innych technik masażu.

Co mówią badania?

Jeden ze studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadził badania na grupie 10 pacjentów w wieku 22-59 lat i wśród różnych zawodów. W grupie znajdowało się 2 studentów, 3 pracowników fizycznych, 3 pracowników umysłowych i 2 emerytów.  Główną przyczyną bólu dolnego odcinka kręgosłupa były czynniki przeciążeniowe, spowodowane w większości przypadków pracą fizyczną, które potwierdziło 70% pacjentów. Natomiast 20% badanych zgłosiło ból wywołany wysiłkiem sportowym.

Na pytanie, co skłoniło do skorzystania z usług masażu, najwięcej osób udzieliło odpowiedzi, że dolegliwości bólowe, bo aż 90% badanych mężczyzn, natomiast pozostałe 10% chciało się zrelaksować i odprężyć. Największa liczba osób, zapytana o moment największego odczucia bólu sugerowało, że pojawia się on po południu/ wieczorem, po całym dniu pracy. Natomiast najmniej osób odczuwało ból w czasie spoczynku w pozycji leżącej.

Biorąc pod uwagę wszystkie ruchy łącznie, przed serią masaży żadna z badanych osób nie kwalifikowała się do obowiązujących norm zakresu ruchu w dolnym odcinku kręgosłupa. Aczkolwiek wyróżnić można pojedyncze testy, w których osoby znajdowały się w normach. Były to: zgięcie boczne w prawo - 3 osoby,  zgięcie boczne w lewo - 2 osoby,  skręt w prawo i w lewo - w każdym ruchu po 8 osób.

Po wykonanych zabiegach stwierdzono, że nikt nie osiągnął normy we wszystkich ruchach kręgosłupa, ale wyróżniając każdy ruch osobno, poprawę zauważono w przypadku: zgięcia w przód - 1 osoba, zgięcia bocznego w prawo-  7 osób, zgięcia bocznego w lewo - 5 osób, skrętu w prawo - 8 osób, skrętu w lewo - 9 osób.

W ostatnim etapie pomiarów stwierdzono, że badane osoby zbliżyły się do norm zakresu ruchu we wszystkich testach: zgięcie - 8 osób, wyprost - 9 osób, zgięcie boczne w prawo - 5 osób, zgięcie boczne w lewo - 7 osób, skręt w prawo - 7 osób, skręt w lewo- 7 osób .

Po zakończonej serii zabiegów, która składała się z 10 masaży, u każdego pacjenta ponownie wykonano pomiar zakresu ruchomości dolnego odcinka kręgosłupa. Pomiary wykazały, że największe zmiany uzyskano przy wyproście kręgosłupa, gdzie poprawę uzyskano u 90% pacjentów. Pozostałe pomiary ruchów również wykazały poprawę i przedstawiały się następująco: zgięcie 80%, zgięcie boczne w lewo 70%, zgięcie boczne w prawo 50%, skręt w prawo i w lewo po 70%.

Long Life Lounge

Opublikowano rok temu