public

Ocena funkcjonalna FMS

Dowiedz się jak uniknąć kontuzji i dolegliwości bólowych dzięki prostym testom diagnostycznym!

Ostatni post Jak dobrać obciążenia treningowe? przez Long Life Lounge public

Czy sprawdzasz swoją formę?


️Jeżeli jesteś osobą ćwiczącą chcemy Ci zwrócić uwagę na profilaktykę i prosty test dający obraz stanu Twojego aparatu ruchu. FMS jest niezwykle przydatnym narzędziem diagnostycznym, które wykorzystuje się obecnie już na całym świecie. Dzięki niemu możemy określić jakość wzorców ruchu, co w konsekwencji wskaże nam ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową. W ten sposób możemy określić kierunek działań korygujących - przywracających prawidłową koordynację nerwowo-mięśniową. Ocena funkcjonalna FMS zalecana jest w szczególności osobom wykonującym prace biurowe lub fizyczne, osobom ćwiczącym amatorsko i zawodowo. Stosując taką diagnostykę można zmniejszyć ryzyko przeciążeń, kontuzji i zespołów bólowych oraz poprawić wyniki sportowe.

Test składa się z 7 sekwencji zadań ruchowych, podczas których oceniamy w specjalnej skali od 0 do 3 punktów zdolność do wykonania ćwiczenia. Ocenie podlega próba, która została wykonana najlepiej. Osoba badana może zdobyć maksymalnie 21 punktów. Dzięki wynikom można określić kierunek treningów i działań korygujących w celu uniknięcia urazów.


7 sekwencji ruchowych w teście FMS:


▶ głęboki przysiad,
▶ przejście przez płotek,
▶ wypad w linii,
▶ ruchomość kompleksu barkowego,
▶ aktywny wyprost kończyny dolnej,
▶ stabilizacja tułowia,
▶ stabilizacja rotacyjna.


Każda z powyższych czynności jest oceniana w czterostopniowej skali (od 0 do 3 punktów), a noty są interpretowane w następujący sposób: 0 pkt. – ból w trakcie ruchu, 1 pkt. – pacjent jest niezdolny do wykonania zadania, 2 pkt. – zadanie jest możliwe do wykonania dzięki kompensacyjnym wzorcom ruchowym, 3 pkt. – prawidłowe wykonanie zadania.

Long Life Lounge

Opublikowano rok temu